Žvėrynas: kaip keisis sovietinis Kęstučio gatvės palikimas

Aiškėja buvusio Žvėryno buitinio aptarnavimo kombinato (Kęstučio g.41A) ateitis. Dar pernai rašėme, kad šis pastatas šmėžavo sostinės NT rinkoje ir buvo parduodamas už solidžią sumą su paruoštu projektu (kaip atrodė tuometinės jo galimos vizualizacijos galite pamatyti ČIA).

Dabar gi pastatui kuriama nauja vizija – 1969 metais gimęs statinys rekonstruojamas, o tame pačiame sklype esantis 1 aukšto prekybos paskirties pastatas yra griaunamas ir demontuojamas. Beje, šis pastatas irgi turi šiokią tokią istoriją, su kuria galite susipažint perskaitę dainininko Šarūno Mačiulio prisiminimus.

Įdomiausias dalykas, kuris viešinamas projektiniuose pasiūlymuose – rekonstruojamo pastato mišri paskirtis. Projekte vyraujanti pastato paskirtis – prekybos paskirtis. Rekonstruojamo pastato bendras plotas yra 1155,29 kv.m. požeminė ir 2048,93 kv.m. antžeminė dalys, iš jų prekybos paskirties bendras plotas sudaro 61,37 % (1966,45 kv.m. ) viso bendro ploto, gyvenamosios paskirties bendras plotas sudaro 38,63% (1237,77 m2 ) viso bendro ploto. Taigi, rengiant projektą vadovautasi funkcinio urbanistinio turinio viršenybe, - pažymima projektiniuose pasiūlymuose.

kestucio1

Kęstučio g.41 A. Projekto vizualizacija.

Arčiau gretimų gyvenamųjų namų vidinėje sklypo dalyje numatomos gyvenamosios paskirties patalpos ir visą šiai funkcijai reikalinga infrastruktūrą: atskiras įėjimas, atskiras vidinis kiemas su vaikų žaidimų aikštele, įveiklintas pastato stogas su gyventojų bendruomenei skirta terasa, poilsio ir sporto zona, įrengiami želdiniai ant stogo ir vidiniame kieme bei pastato prieigose, taip pat sodinami nauji medžiai. Daugiau nei reikia pagal reglamentą numatoma automobilių stovėjimo vietų. Projekte yra atskiriami lankytojų ir gyventojų srautai ir jiems priskirta infrastruktūra. Visi infrastruktūriniai gerbūvio reikalavimai pagal funkciją yra išpildomi. Tai gi taip išdėsčius pastato funkciją yra natūraliai įsiliejamą į unikalią Žvėryno urbanistinę aplinką, rašoma projektiniuose pasiūlymuose.

Pagal nustatytą automobilių vietų skaičiaus koeficientą, automobilių poreikis yra 25 vietos. Tačiau projekte yra numatytos 34 vietos, iš jų 4 vietos skiriamos žmonėms su negalia.

Pastato pagrindinė paskirtis yra prekybos paskirties pastatas, planuojama, kad jame dirbs apie 30 darbuotojų, aptarnaujama iki 50 klientų per dieną. Pagal prekybos salės plotą pritaikius 0,75 koeficientą numatytą 13 vietų lankytojams ir papildomos 5 vietos darbuotojams, viso skirta 18 automobilių vietų prekybos paskirties patalpoms. Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos taip: 14 vietų planuojamos požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir 4 vietos D. Poškos gatvės raudonosiose gatvės linijose už sklypo ribų.

Gyvenamajai paskirčiai (15 butų) numatyta 16 vietų automobiliams, 8 vietos elektromobiliams antžeminėje aikštelėje sklypo viduje ir 8 vietos tik gyventojams skirtoje požeminės aikštelės dalyje. Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamos su krūmais, užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius sprendimus, numatoma vejos korio danga, kuri yra vandeniui pralaidi danga.

Išlaikomas 10 metrų sanitarinis atstumas nuo požeminės automobilių stovėjimo saugyklos įvažiavimo vietos iki varstomų langų, 10 metrų sanitarinėje zonoje yra projektuojamos nevarstomos vitrinos, patalpose įrengiama mechaninė vedinimo sistema ortakiais. Nuo mechaniškai vėdinamų patalpų oro tiekimo paėmimo vietos taipogi išlaikomi norminis 10 m atstumas nuo automobilių stovėjimo aikštelių.

Atstumai nuo pastato iki autobusų stotelės Kęstučio gatvėje ir gatvės važiuojamosios dalies yra išlaikomi ir atitinka reglamentus. Į prekybos paskirties paslaugų patalpas patenkama iš Kęstučio ir D. Poškos gatvių, iš požeminės automobilių saugyklos išeinama per pandusą į gatvę. Į gyvenamąsias patalpas patenkama atskiru, tik gyventojams skirtu įėjimu iš D. Poškos gatvės ir vidinio kiemo, bei liftu / laiptine iš požeminės automobilių saugyklos dalies skirtos tik gyventojams.

kestucio2

Kęstučio g.41 A. Projekto vizualizacija.

Sklypo reljefas kinta nežymiai ir koreguojamas minimaliai, kad būtų galima privažiuoti prie pastato, atsižvelgiant į lietaus vandeniui surinkti reikiamus nuolydžius. Sklype projektuojami privažiavimai ir priėjimai prie pastato, patekimai į vidų. Rytinė sklypo dalyje projektuojamas vidinis kiemas, kurį formuoja pastato L forma ir taip atskiria ir formuoja pusiau uždarą kiemo erdvę nuo gatvių, šis sprendimas teigiamai veikai ne tik projektuojamą pastatą, bet ir priblokuotą esamą daugiabutį, rašoma projektiniuose siūlymuose.

Vidinis kiemas skirtas rekonstruojamo pastato gyventojams. Vidiniame kieme projektuojama vaikų žaidimų aikštelė, sporto aikštelė, laisvalaikio ir poilsio zonos gyventojams, želdinių plotai ir 8 vietų elektromobilių stovėjimo aikštelė.

Prekybos paskirties patalpas yra numatomos priestato pirmame aukšte, rekonstruojamo pastato požeminiame, pirmame aukštuose ir prekybos paskirties pagalbinės patalpos antrame aukšte. Įėjimai į prekybos paskirties patalpas yra iš Kęstučio ir D. Poškos gatvių. Kadangi esamo pastato pirmas aukštas yra pakeltas 1,3 m nuo žemės ir nėra tiesioginio patekimo iš gatvės į požeminį ir į pirmą aukštą patenkama per naujai projektuojamas pastato konstrukcijas Kęstučio gatvėje. Tai yra dengtą lauko erdvė, kuri primena arkadą - galeriją. Šioje erdvėje projektuojami laiptai su keltuvais neįgaliesiems į požeminį ir pirmą aukštus, stogelis virš patekimų į vidines patalpas. Iš Kęstučio gatvės, sklypo šiaurinėje dalyje laiptais nusileidžiamą į požeminio aukšto tik iš viršaus dengtą lauko erdvę iš kurios pasiskirstoma į atskiras prekybos paskirties sales.

Iš kiekvienos prekybos paskirties salės patenkama į pagalbines prekybos paskirties patalpas. Į pirmo aukšto prekybos paskirties patalpas patenkama iš Kęstučio ir D. Poškos gatvių kampo, kur laipteliais patenkama pirmo aukšto lygyje esančią iš viršaus paridentą lauko erdvę. Iš šios pusiau uždaros lauko erdvės pasiskirstoma į atskiras prekybos paskirties sales esančias tik pirmame aukšte. Iš prekybos paskirties salės patenkama į tame pačiame aukšte esančias prekybos paskirties pagalbines patalpas arba salėje įrengtais laiptais patenkama į antrame aukšte esančias prekybos paskirties pagalbines patalpas. Jei antrame aukšte bus numatomos įrengti darbuotojų pagalbinės ar prekybos patalpos, tokiu atveju bus įrengiami keltuvai neįgaliesiems. Pagal užsakovo užduotį prekybos paskirties patalpoms liftas pastate neprojektuojamas. Pagrindinės darbuotojų ir lankytojų patalpos numatomos požeminiame arba pirmame aukštuose. Į prekybos paskirties patalpas esančias D. Poškos gatvėje patenkama tiesiai iš D. Poškos gatvės, kur iš prekybos paskirties salės patenkama į pagalbines patalpas. Iš D. Poškos gatvės pandusu patenkama / išeinama į požeminę automobilių saugyklą.

kestucio3

Kęstučio g.41 A. Projekto vizualizacija.

D.Poškos gatvėje, pastato centrinėje dalyje formuojamas įgilintas atskiras įėjimas į gyvenamosios paskirties patalpas, skirtas tik pastato gyventojams. Įėjus pirma patenkama į holą iš kurio patenkama į liftą arba koridorių, kuriame pasiskirstoma į pagalbines patalpas, laiptinę arba išeinama į vidinį kiemą, kuriame yra vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, želdiniai. Liftu arba laiptais pakylama į antrą arba trečia aukštus, kur patenkama į koridorių iš kurio pasiskirstoma į butus. Antrame aukšte yra 3 butai, trečiame aukšte 12 butų. Iš viso pastate yra 15 butų, iš kurių vienas 1-o kambario butas, aštuoni 2-jų kambarių butai, šeši 3-jų kambarių butai.

Požeminiame ar pirmame aukšte bus teikiamos prekių pardavimo paslaugos, o antrame aukšte pagalbinės prekybos paslaugų patalpos. Prekės bus mažagabaritės. Kiekvienoje prekybos paskirties salėje dirbs po vieną darbuotoją, viso apie 30 (iki 50) darbuotojų ir bendrai aptarnaujama iki 50 klientų per dieną.