Prisiminta pareigūno gyvybę nusinešusi 1984-ųjų drama Vilniuje

Įamžinant žuvusių vykdant tarnybines pareigas pareigūnų atminimą, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos užsakymu buvo pagaminta 17 vienodų atminimo lentų, įamžinančių tarnyboje žuvusius pareigūnus.

Atminimo lentose įamžinti 25 pareigūnai, kritę nuo nusikaltėlių rankos ginant žmones ne tik po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, bet ir XX a. aštuntajame bei devintajame dešimtmetyje, vardai ir pavardės. Nežiūrint į laikmečių peripetijas, žuvusieji, savos gyvybės kaina gelbėjo Lietuvos žmonių gyvybes, sveikatą ir turtą.

Atminimo lenta įamžintas ir sostinės pareigūnas Ryšardas Micholčius, nušautas vykdant tarnybines pareigas.

zuves

Atminimo lenta įamžintas žuvęs sostinės pareigūnas Ryšardas Micholčius. Foto: Lietuvos policija

1984 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto Valstybinė automobilių inspekcija (VAI) gavo pavojaus signalą, kad iš Kauno oro desantininkų divizijos pabėgo automatu ginkluotas kareivis. Pakeliui į Vilnių jis nušovė vairuotoją ir užvaldė jo automobilį GAZ-69. Kauno kelyje bėglį pasitiko VAI pareigūnai. Reikalavimui sustoti automobilio vairuotojas nepakluso, tad kareivis imtas persekioti tarnybiniu automobiliu. VAI darbuotojai užtvėrė sankryžas.

 

Vilkpėdės g. VAI KPT atskirojo diviziono pareigūnai Grigorijus Snežko ir Ryšardas Micholčius savo tarnybinį automobilį VAZ pastatė skersai kelio. R. Micholčius, pamatęs artėjantį GAZ, su pistoletu prišoko prie durelių, tačiau kareivis pirmasis paleido mirtiną šūvį. Pats iššoko ir persėdo į sunkvežimį ZIL. Dariaus ir Girėno bei Panerių g. sankryžoje bėgliui kelią užkirto Vilniaus miesto VAI viršininko pavaduotojas Stasys Glėbus ir vyresnysis leitenantas Jonas Savickas.

Kareivis, vairuojantis sunkvežimį, lėkė per šaligatvius, nustūmė tarnybinį lengvąjį automobilį ir pasuko aerouosto link. S. Glėbus, bėgdamas iš paskos, bandė įsikibti į bortą. Tuo metu priešais ZILą pasirodė Vilniaus autotransporto įmonės (ATĮ-5) sunkvežimis. Jo vairuotojas K. Bužinskis, pamatęs ZILą besivejantį milicininką, taranavo į nusikaltėlio sunkvežimį. S. Glėbus susigrūmė su iš kabinos iššokusiu nusikaltėliu, į pagalbą suskubus pareigūnams, kariškis buvo nuginkluotas ir sulaikytas.

Už parodytą narsumą sulaikant ginkluotą nusikaltėlį, S. Glėbus, K. Bužinskis ir R. Micholčius (po mirties) buvo apdovanoti valstybiniais apdovanojimais. Kiti sulaikymo operacijos dalyviai buvo apdovanoti žinybiniais apdovanojimais.

Pareigūnų atminimas įamžintas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ‒ Lietuvos policijos veteranų ir Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijomis.