Saulėtekio alėja laukia šešiaaukščio naujoko

Studentijos pamėgtos Saulėtekio alėjos laukia naujovės – čia jau stūksančių statinių-mokslo įstaigų šeimą turėtų papildyti ir šešių aukšų administracinis pastatas, gerokai pakeisiantis įprastą vietos landšaftą. 

Savivaldybės puslapyje paskelbtti projektiniai pasiūlymai, bylojantys apie viešosios įmonės „Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas“ užsakymu iškilsiantį pastatą, kuriame, kaip teigiama, kursis įmonės, orientuotoms į mokslinę / tiriamąją veiklą Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centre. Pastatas projektuojamas taip, kad maksimaliai atitiktų minėtos srities specializuotų įmonių poreikius. Pastatas numatomas vientisos masės, architektūrinėmis priemonėmis skaidomo į tūrių porą. Pastarasis sprendimas akcentuoja pagrindinį įėjimą per artimiausio gatvei tūrio kampą, kuris vizualiai užaštrinamas į prieigų ašį. 

saul1

Projekto vizualizacija.

Objektas projektuojamas kaip integrali mokslo ir technologijų parko dalis, laisvo užstatymo principu, lygiuojantis į pravažiavimą nuo Saulėtekio al. ir išlaikant užstatymo liniją, diktuojamą gretimybių (Saulėtekio al. 7 – Gyvybės mokslų centras; Saulėtekio al. 3 – Fizinių ir technologijos mokslų centras; Saulėtekio al. 3A – daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė), bei užstatymo ritmikos (atstumų tarp pastatų). Dėl šios priežasties pastatui parenkama vieta pietinėje sklypo pusėje - kaip esamo užstatymo tąsa, aukštingumas – lygiuojantis į aplinkinių mokslo centrų - ~25

banerisknyga2

m, 6 aukštų, apie 7000 kv.m. bendro ploto, kas kartu neprieštarauja teritoritorijos detaliojo plano sprendiniams. Išoriniai ryšiai su pastatu organizuojami taip, kad pėsčiųjų ryšiai nesikirstų su motorizuotų priemonių, o pastato parkavimo bei aptarnavimo zona su sunkiasvorės technikos privažiavimo rampomis būtų izoliuotos nuo pagrindinių srautų (organizuojamos pastato užpakalinėje (vakarinėje) dalyje. Esant galimybei, dalį parkavimo vietų, skirtų pastato aptarnavimui, siūloma numatyti kaimynystėje esančioje daugiaaukštėje automobilių saugykloje, tačiau projektavimo eigoje numatomas antžeminis automobilių stovėjimo būdas, pilnai tenkinantis pastato poreikį (bendras parkavimo vietų poreikis – 170). 

saul2

Projekto vizualizacija.

Projektuojamo statinio patalpų funkcinio ryšio sprendiniai parenkami pagal numatomą statinio paskirtį, higienos normų, gaisrinės saugos taisykles. Pirmo aukšto patalpos nuo pagrindinio įėjimo formuojamos taip, kad vestų lankytoją link pagrindinių laiptinių bei liftų vestibiulio, per kuriuos pasisikirstoma į kitus aukštus. Pirmo aukšto pagrindinio vestibiulio erdvė yra atvira, tačiau mobilių atitvarų (arba užuolaidų) pagalba transformuojama į atskiras zonas palei langus (pokalbių ar specializuotų renginių poreikiams grupei žmonių). Palei pagrindinį įėjimą numatoma įkurti kavinę, su tiesioginiu priėjimu nuo lauko bei vestibiulio.

Užpakalinėje pastato pirmo aukšto dalyje numatoma įkurti gamybines laboratorijas su atskiru privažiavimu iš vakarinės pastato pusės, kurioms gali būti keliami sustiprintų pagrindų reikalavimai. Taipogi šioje pastato dalyje numatomos techninės bei įvadų patalpos, atitinkamai aptarnaujamos tolimiausioje nuo pagrindinio įėjimo pastato dalyje.

saul3

Projekto vizualizacija.

2-6 pastato aukštai numatomi tipiniai. Administracinės patalpos juose įrengiamos palei langus, aukštų centre – liftų vestibiulis su priėjimais prie evakuacinių laiptinių, san. mazgų blokas bei bendro naudojimo virtuvėlės. Pastato viduryje numatonas atriumas su ertme nuo stogo iki 1 aukšto vestibiulio. Vakarinėje kiekvieno aukšto dalyje numatomos patalpos, pritaikomos tyrimų laboratorijoms (papildomu VN tinklu, specifine ŠVOK įranga).