Buvusi mokykla virs skoningu daugiabučiu

Savivaldybės tinklapyje paskelbtuose projektiniuose pasiūlymuose galima išvysti, kaip po rekonstrukcijos atrodys buvęs Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto pastatas Naugarduko gatvės pradžioje.

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, kad šis pastatas po rekonstrukcijos taps gyvenamoju namu su 49 butais – neabejotinai saldus kąsnis vertinantiems Naujamiesčio ir Senamiesčio „pasienį”. Projekto užsakovai – bendrovė „Pro Kapital Vilnius Pro Kapital Vilnius Real Estate”, gerai žnoma dėl savo konversijos projekto „Šaltinių namai”, kuomet „Komunaro” gamykla virto prestižinių namų kvartalu.

naugarduko 5 4

Buvusi mokykla Naugarduko g.5 virs daugiabučiu. Vizualizacija.

Projektiniuose siūlymuose rašoma, kad projektuojama esamo pastato – mokyklos rekonstrukcija keičiant paskirtį į daugiabutį gyvenamąjį namą, taip pat pristatant naują korpusą į kiemo pusę ir įgilintą požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Rekonstruojamas esamas pastatas – 4 aukštų su rūsiu ir mansarda. Esamą rūsio aukštą iš Naugarduko g. pusės planuojama atverti iš dalies atkasant, ir užtikrinant bekliūtį įėjimą nuo gatvės šaligatvio pusės bei įrengiant komercinės paskirties patalpas.

1-4 aukštus numatoma rekonstruoti pritaikant butams: koridorinė sistema keičiam į sekcijinę su laiptinėmis; pristatoma nauja laiptinė į kiemo pusę; pats tūris nekeičiamas, papildomai numatomi tik balkonai. Mansardinį aikštą planuojama rekonstruoti kai kur pakeliant stogo karnizus ir įrengiant langus, bet apytikriai išsaugant kraigo altitudę (ji pakyla per apšiltinimo aukštį); dabar nenaudojamas mansardinis aukštas pritaikomas butams.

naugarduko 5 2

Buvusi mokykla Naugarduko g.5 virs daugiabučiu. Vizualizacija.

Dabartiniame rūsio aukšte iš Naugarduko g. pusės įrengiamos negyvenamosios (administracinės / paslaugų /maitinimo ar kt.) patalpos su neįgaliesiems pritaikytais įėjimais iš gatvės. Taip siekiama gatvės lygį padaryti gyvybingą ir visuomenišką. Patalpų aukštis šiuo metu yra apie 2,83 m, jas numatoma gilinti iki ne mažesnio kaip 3,0 m patalpų aukščio, atsižvelgiant į esamo pastato pamatų konstrukcijų tyrimus ir įgilinimo galimybes. Pastato kieme projektuojama įgilinta automobilių stovėjimo aikštelė su rampa iš vidaus nuovažos pusės. Jos altitudė artima esamo pastato rūsio altitudei.

Pastato kieme virš įgilintos automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamas naujas gyvenamasis korpusas. Jo aukštingumas – 3 aukštai su mansarda. Jis planuojamas su tarpu nuo esamo pastato, su viena vidine laiptine.

Tūrių skaidymas ir jų mastelis – derinamas prie aplinkos perimetrinio užstatymo, kontekstui būdingų dydžių. Pagrindinis įėjimas į kompleksą ir į komercines patalpas numatomas iš Naugarduko gatvės pusės. Rekonstruojamamo pastato sklype projektuojama ne mažesnė kaip 50 kv.m. vaikų žaidimo aikštelė, kuriai užtikrinama norminė 1,5 valandos insoliacija.

naugarduko 5 3

Buvusi mokykla Naugarduko g.5 virs daugiabučiu. Vizualizacija.

Dabartinio pastato istorija prasidėjo 1952 m., kuomet sklypas buvo skirtas Vilniaus finansų ir kredito technikumo statybai, pagal tipinį 880 vietų mokyklos projektą Nr. 2-02-27; sukurtą Leningrado miestų statybos projektavimo instituto („Giprogor“) architektų grupės (V. Smyšliajevas, A. Cypinas ir M. Jošpa).

Tai 4 aukštų, 3145 kv. m naudingo ploto, U raidės plano, tais laikais madingo monumentaliojo neoklasicizmo stiliaus pastatas: su rūsiu, trimis laboratorijomis, aktų ir sporto salėmis ketvirtame aukšte. Fasadas suprojektuotas puošnus: su dekoratyviniu portalo apvadu,ornamentuotais piliastrais 4 aukšte, baliustrada ant stogo ir dekoratyviniu, atverstą knygą vaizduojančiu reljefu jos centre.

naugarduko 5 1

Buvusi mokykla Naugarduko g.5 virs daugiabučiu. Vizualizacija.

Šis projektas buvo adaptuotas atskiroms respublikoms. Lietuvoje tą atliko architektas Juozas Mazurkevičius (1923–2012), (daugelyje technikumo statybos dokumentų įvardytas kaip projekto autorius). Tuo pat metu sostinėje pagal tą patį tipinį, J. Mazurkevičiaus Vilniaus miestui adaptuotą projektą, realizuoti trys tokie pat mokyklų pastatai: Naugarduko g. 5, Krivių g. 10 ir Statybininkų g. 5. 6-ojo deš. viduryje architektūroje pūstelėjus modernizmo vėjams, oficialiai pavadintiems kova su nesaikingumais, nuo trijų minėtų mokyklų fasadų dingo beveik visos puošmenos: dekoratyviniai reljefai ant stogų, baliustrados, piliastrai, portalų ornamentika.