Lazdynėliuose neįprastos formos prekybinis pastatas

Lazdynuose, Lazdynėlių kvartale (Lazdynėlių g. 11) planuojamas neįprastos formos prekybos ir paslaugų pastatas, kurio savininku nurodomas privatus asmuo, o projekto vykdytoju – bendrovė „Pievų takas”. Vakaruose sklypas ribojasi su Lazdynėlių gatve, rytuose - Bukčių miško parkas, šiaurinėje ir pietinėje pusėse kaimyniniai sklypai.

Savivaldybės puslapyje paviešintuose projektiniuose pasiūlymuose skelbiama, kad vakarinėje sklypo dalyje per sklypą nutiestas miesto nuotekų magistralinis kolektorius ir šiluminės trasos vamzdynas. Šioje sklypo dalyje suformuotas servitutas inžineriniams tinklams eksploatuoti.

lazdyn1

Planuojamas pastatas Lazdynėlių g.11. Vizualizacija.

Todėl šioje sklypo dalyje palei Lazdynėlių gatvę pastato statyba negalima. Šioje dalyje galimas tik privažiavimas ir pastato automobilių parkingas. Atsižvelgiant į šias sąlygas pastatas numatomas statyti rytinėje sklypo dalyje.

Sklypo vertikalinis planas suprojektuotas atsižvelgiant į esamą reljefą. Atmosferinis vanduo nuo pastatų ir takų nuvedamas žemės paviršiumi. Tvarkant teritoriją pagal sklypo planą bus įrengiamas betoninių trinkelių dangos privažiavimas prie pastato, automobilių stovėjimo aikštelė, betoninių trinkelių takai, regeneruojama žalia veja, sodinami dekoratyviniai augalai ir gėlynai. Atliekos bus sandėliuojamos tam tikslui numatytose vietose, kurios bus utilizuojamos pagal su atliekų tvarkymu užsiimančia įmone sudarytas sutartis.

lazdyn2

Planuojamas pastatas Lazdynėlių g.11. Vizualizacija.

Įvertinus pastato projektą, jo išdėstymą sklype, planuojamą pastato inžinerinį aprūpinimą, manoma,kad projekto sprendiniuose numatyta veikla turės minimalų poveikį aplinkai ir nesukels papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ir jų paskirčiai bei vietos biologinei įvairovei.

Pastatas projektuojamas sklypo rytinėje dalyje. Šalia pastato numatoma 13 automobilių stovėjimo aikštelė. Sklypas gausiai apželdinamas: gazonine žole, krūmais, gėlėmis. Vakarinėje sklypo, virš šiluminės trasos, dalyje numatoma įrengti žalią veją. Statinio bendras plotas – 600 kv.m.

lazdyn3

 Planuojamas pastatas Lazdynėlių g.11. Vizualizacija.