Šeimyniškas paplūdimys: kaip jis atrodys?

Greičiausiai kitais metais vilniečiai kaitria saule ir gaiviu ežero vandeniu galės džiaugtis dar vienoje sutvarkytoje teritorijoje – šiauriniame Balžio paplūdimyje.

Savivaldybės puslapyje paskelbtuose šio objekto projektiniuose siūlymuose rašoma, kad sprendiniai priimti vadovaujantis universalaus dizaino principais ir atsižvelgus į „draugiškos šeimai“ teritorijos koncepciją.

Įgyvendinus sprendinius prie ežero galės drauge ilsėtis šeimos su neįgaliais ir sveikais vaikais, taip pat drauge su specialiųjų poreikių turinčiais šeimos nariais (vaikais vaikiškuose vežimėliuose, sunkiau judančiais dėl senyvo amžiaus asmenimis ir pan.).

1

Šiaurinis Balžio ežero paplūdimys. Projekto vizualizacija.

Projekte numatytas medinis takas vedantis prie Balžio ežero kranto, neįgaliųjų poreikiams pritaikytas pandusas (nukeliamas) nusileisti nuo medinės dangos, nuo liepto į ežerą (laikinai įrengiamas kiekvieno vasaros sezono metu, sezonui pasibaigus išvežamas saugoti) bei lieptas.

2

Šiaurinis Balžio ežero paplūdimys. Projekto vizualizacija.

Projekte numatoma įrengti universalaus dizaino medinę dangą kaip aplinkos tvarkymo elementą, skirtą nusileidimui prie Balžio ežero. Takas turi būti pritaikytas specialiųjų poreikių bei neįgaliems žmonėms ir patogus naudoti visiems kitiems poilsiautojams.

Pritaikyta trasa prasidės tako pradžioje ties automobilių stovėjimo aikštele, kur yra numatomos žmonių su negalia automobiliams stovėti skirtos keturios vietos.

3

Šiaurinis Balžio ežero paplūdimys. Projekto vizualizacija.