Gera žinia Naujajai Vilniai: vanduo bus gardesnis

,Bendrovė ,,Vilniaus vandenys” ketina pradžiuginti Naujosios Vilnios gyventojus – čia rengiamasi rekonstruoti Rytų gatvėse esančią vandenvietę ir pastatyti naujus vandens gerinimo filtrus.

,,Kad geriamojo vandens kokybė Naujojoje Vilnioje atitiktų higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, o gyventojams būtų tiekiamas tik tinkamos kokybės vanduo”, - teigiama projektiniuose pasiūlymuose, paskelbtuose savivaldybės puslapyje. 

Pažymima, kad vanduo išgaunamas iš vandenvietėje esančių gręžinių yra nepakankamos kokybės (neatitinka HN 24: 2003 reikalavimų geriamos kokybės vandeniui), todėl jis privalo būti ruošiamas prieš tiekiant jį vartotojams. Šiuo metu vandens ruošimo įrenginiai esantys vandenvietės teritorijoje yra itin prastos, avarinės būklės. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą (nuolatinį) tinkamos kokybės vandens tiekimą būtina išlaikyti esamą vandenvietę ir joje įrengti naujus vandens ruošimo įrenginius. 

vanden

Taip atrodys rekonstruotos Naujosios Vilnios vandenvietės pagrindinis technologijos pastatas. Projekto vizualizacija.

Sklypo (Rytų g.36) dalis, kurioje planuojama pagrindinio technologijos pastato statyba, yra pačiame sklypo centre kur šiuo metu randasi seni, nebenaudojami rezervuarai. Esami rezervuarai bus griaunami prieš pradedant technologinio pastato statybos darbus. Sklypo vieta buvo pasirinkta dėl sąryšio tarp esamų pastatų bei galimybės ateityje išplėsti įrenginių našumą. 

Naujai projektuojami vandens gerinimo įrenginiai pagal paskirtį priklauso hidrotechnikos statiniams, pagal statinių rūšį – vandenvietės ir vandenruošos statiniams. Statinio kategorija – ypatingasis statinys, nes vandenvietės įrenginių našumas yra didesnis nei 300 m3/d.

vanden1

Taip atrodys rekonstruotos Naujosios Vilnios vandenvietės pagrindinis technologijos pastatas. Projekto vizualizacija.

Vandenvietės technologija bus sumontuota naujai statomame kitos paskirties (vandenvietės technologijos) pastate. Projekte numatoma esamų vandentiekio tinklų (nuo vandens gręžinių vakarinėje sklypo pusėje iki technologijos pastato) rekonstravimas. Į projekto apimtį įeina paskirstymo kameros, transformatorinės ir vandens pakėlimo stoties paprastasis remontas bei nebenaudojamų, dviejų transformatorinės pastatų griovimo darbai.

Jau yra paruoštas ir patvirtintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas, kuriame numatyta Naujosios Vilnios gyvenvietės ribose plėsti tinklus išsaugojant (paliekant) esamą vandenvietę bei jos įrenginius. Naujoji Vilnia yra nutolusi nuo Vilniaus miesto centro apie 16 km, todėl įrenginėti vandentiekio magistralines iš Vilniaus miesto nėra tikslinga. Pastačius naujus vandens ruošimo įrenginius galės būti plėtojami tinklai ir aplinkinėse gyvenvietėse.vanden2

Taip atrodys rekonstruota Naujosios Vilnios vandenvietė. Projekto vizualizacija.