Prie Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atkuriama istorinė koplytėlė

Priešais Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią esančioje Jono Pauliaus II aikštėje numatoma atstatyti Viešpaties Jėzaus koplytstulpį, istoriškai vadinamą koplytėle. Išstovėjusi amžius, ji buvo nugriauta sovietmečiu, apie 1953 metus, statant Antakalnio transporto žiedą ir tiesiant troleibuso linijas. 

„Sovietiniu laikotarpiu buvo sunaikinta nemažai krikščioniškojo Vilniaus kultūrinio paveldo, o jis –  neatsiejama Vilniaus dalis. Kryžiai, koplytstulpiai bei koplytėlės, kaip sakralinės vietos žymuo, buvo statomos katalikiškoje Europoje nuo ankstyvųjų viduramžių. Jų buvo ir Vilniuje. Deja, nedaug išliko, daugelis nugriauta rekonstruojant gatves. Todėl šios koplyčios atstatymas svarbus tikintiesiems, bendruomenei, o kartu ir visam miestui", – pranešime žiniasklaidai cituojama Vilniaus miesto Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Šeraitė-Gogelienė.

koplyteletit

Viešpaties Jėzaus koplytėlė priešais Šv. Petro ir Povilo bažnyčią ketinama atstatyti iki metų pabaigos. Foto: Saulius Žiūra.

Viešpaties Jėzaus koplytėlė priešais Šv. Petro ir Povilo bažnyčią buvo pastatyta ankstyviausių medinių bažnyčių ir kapinių vietai atminti. Ankščiausias šaltinis, nurodantis koplytėlės vietą, yra XVIII a. pradžios (iki 1737 m.). 

Iš išlikusių šaltinių žinoma, kaip atrodė barokinio stiliaus koplytėlė, įamžinta senose nuotraukose, atvirukuose, piešiniuose.

Tai buvo mūrinė, tinkuota, dviejų lygių barokinių formų kompozicija, darniai įsiliejusi į to meto aplinką. Šalia koplytėlės augo didžiulė sena liepa, dar vadinama Goštauto liepa – anot pasakojimų, ji sodinta legendinės asmenybės – LDK didiko Petro Goštauto (XIV a. pirma pusė).

Prieš nugriaunant koplytėlę, buvo sudaryti juodraštiniai jos apmatavimo brėžiniai. Jais vadovaujantis ir buvo rengiamas atstatymo projektas. Koplytėlė bus 8,5 m aukščio, keraminių plytų mūro, tinkuota. Cokolinė dalis bučarduoto granito, stogelis – dengtas čerpėmis. Koplytėlės pirmame aukšte numatyta pastatyti ąžuolinį kryžių su nukryžiuoto Jėzaus skulptūra, antrame – Dievo motinos skulptūrą. 

Atstatyti koplytėlę autentiškoje vietoje nėra galimybės, šiuo metu jos pamatai yra po Antakalnio ir Olandų gatvės žiedine sankryža. 

Atstatymo vieta parinkta Šv. Jono Pauliaus II aikštėje, apie 18 metrų atstumu nuo autentiškos, maksimaliai išlaikant buvusią vizualinę ašį nuo dabartinės T. Kosciuškos gatvės.

 

Atstatymo darbai jau pradėti, o jų pabaiga numatoma šių metų antroje pusėje. Barokinės koplytėlės atstatymą šalia Antakalnio gatvės finansuos labdaros ir paramos „Fondas Janukonis".