Turniškėse planuojami poilsio namai

Seną gerą šlovę turinčias Turniškes (Verkių seniūnija) netrukus vėl gali užgriūti statybinė technika. Savivaldybės tinklapyje paskelbti projektiniai pasiūlymai byloja apie čia planuojamą poilsio namų kompleksą, numatomą statyti Turniškių g.34 C numeriu pažymėtame kiek daugiau nei dvidešimties arų sklype. 

Pagal projektavimo užduotį ir užsakovo viziją rekreacinės paskirties sklype, Turniškėse projektuojami poilsio paskirties pastatai, - skelbiama projektą rengiančios architektūros studijos „Plazma” pasiūlymuose. Projekto statytoju nurodoma bendrovė „34 C Turniškių“, įregistruota Kaune, Kukučių gatvėje.

turn1

Projektas Turniškėse. Vizualizacija.

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, kad sklypo perimetras tankiai apaugęs medžiais, sklypo centrinėje dalyje auga grupė pušų, palei privažiavimo kelią – brandžių tujų alėja. Projektuojami 4 atskirai stovintys pastatai (kiekvieno jų bendrasis plotas 157 kv.m.). Pastatai nuoprivažiavimo kelio patraukiami į šiaurės, šiaurės rytų sklypo dalį ir kompoziciškai išdėstomi puslankiu, išsaugant didžiąją dalį pušų, esančių sklypo centrinėje dalyje bei brandžių tujų alėją palei privažiavimo kelią.

Pietinėje sklypo dalyje formuojamas uždaras kiemas, šiaurės-šiaurės rytų sklypo dalyje, tarp pastatų, formuojami privatūs kiemai skirti poilsiui. Sklype projektuojami 4 atskirai stovintys pastatai, kurie išdėstomi puslankiu atsitraukus nuo privažiavimo kelio. Pietinėje sklypo dalyje formuojamas uždaras, tujomis nuo privažiavimo kelio atskiras, komplekso kiemas su automobilių aikštelėmis ir prieigomis prie pastatų. Tarp pastatų, šiaurės-šiaurės rytų sklypo dalyje numatomi privatūs vidiniai kiemeliai su medinių lentų terasomis, atskirti žemaūgiais želdiniais, nuo kiemo pusės atskiriami ažūrine tvora.

turn2

Projektas Turniškėse. Vizualizacija.

Laisvose sklypo vietose – veja, sodinamimedžiai bei dekoratyviniai žemaūgiai augalai (krūmai, žemę dengiantys krūmų masyvai, žoliniai augalai). Šiaurės vakarų sklypo pusėje numatoma vaikų žaidimo aikštelė su poilsiui skirtomis erdvėmis nuo gretimo sklypo atskirta kukmedžių gyvatvore.

turn3

Projektas Turniškėse. Vizualizacija.

Projektavimo metu dėl medžių būklės ir užstatymo sprendinių numatoma šalinti 9 medžius. Atsakingai vertinant projektavimo sprendinių įtaką greta augančių medžių būklei, buvo atlikta medžių šaknų revizija, kad būtų įvertintas sklypo užstatymo ir medžių gerovės suderinamumas ilgalaikėje perspektyvoje. Po arboristų išvadų buvo priimtas sprendimas šalinti kelias egles iš eglių eilės ir dvi pušis iš pušų grupės, kurių augimas ilgalaikėje perspektyvoje nebūtų saugus, taip pat nebūtų garantuotas saugumas ir naujai vystomam materialiniam turtui.

Taip pat šalinama senyva, drevėta obelis ir drebulė, pakliūnanti į užstatymo zoną, bei vienas medis-sausuolis. Pašalinus medžius, reikalaujamą kompensacinį atsodinimo kiekį numatoma atsodinti sklypo teritorijoje sodinant medžius ir krūmų masyvus.