Kova su lėktuvų keliamu triukšmu: kokios priemonės bus taikomos?

Viena pagrindinių užduočių, kurią vienaip ar kitaip sprendžia daugybė oro uostų visame pasaulyje – triukšmo valdymas. Vilniaus oro uostas jau ne vienerius metus bendradarbiauja su VĮ „Oro navigacija“ prie pavienių triukšmo mažinimo iniciatyvų.

Šiemet jos išaugo į ilgalaikį įsipareigojimą – Vilniaus oro uostas bei „Oro navigacija“ pasirašė sutartį dėl kompleksinių triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo. Detaliame ilgalaikiame plane numatyti keliai, padėsiantys valdyti orlaivių triukšmo zonas.

„Vilniaus oro uostas yra netoli miesto centro, o susisiekimas su juo labai paprastas ir greitas. Bet šis patogumas sukuria ir tam tikrą iššūkį – neišvengiamą orlaivių keliamą triukšmą, kurį siekiama kiek įmanoma sumažinti. Jau šiandien drauge su „Oro navigacija“ esame žengę ne vieną sėkmingą žingsnį mažinant triukšmo lygį, o per artimiausius dvejus metus sieksime dar labiau pagerinti esamą situaciją“, – teigia Vilniaus oro uosto vadovas Dainius Čiuplys.

Bendradarbiavimo su „Oro navigacija“ sutartimi įteisintas triukšmo valdymo planas nuo lig šiol taikytų priemonių skiriasi kompleksiškumu – triukšmo valdymas bus vykdomas įvairiomis tarpusavyje susijusiomis ir viena kitą papildančiomis kryptimis.

lektuvas

Bus koreguojamas ir lėktuvų tūpimo maršrutas. Foto: Julius Baliutavičius/1323.lt

Pirmoji plano dalis numato oro uosto operacijų triukšmo mažinimą. Jau šiandien naudojamos „Oro navigacijos informacijos rinkinyje“ nustatytos priemonės kovai su triukšmu. Tačiau nuo 2019-ųjų planuojama išanalizuoti galimybes pritaikyti papildomas priemones, tokias kaip uždelsto lėtėjimo operacijos, antžeminis orlaivio manevringumas vienu varikliu ir pan. Taip pat bus nustatyti naktiniai apribojimai mokomiesiems skrydžiams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kartu su operacijų triukšmo mažinimu 2019 m. numatoma ir antroji veiklos kryptis – maršrutų korekcijos ir jų laikymosi kontrolė. „Oro navigacijos“ specialistai planuoja pakoreguoti vieną iš artėjimo tūpti maršrutų bei sumažinti zoną, kurioje virš Vilniaus leidžiamas lėktuvų manevringumas, taip užtikrinant, kad orlaivių triukšmas paveiktų kuo mažesnį gyventojų skaičių.

„Džiaugiamės, kad suteikdami duomenis Vilniaus oro uostui apie orlaivių skridimo trajektoriją, peržiūrėdami orlaivių skridimo maršrutus prisidėsime prie triukšmo mažinimo šalia Vilniaus oro uosto gyvenantiems žmonėms“, – sako VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

„2019-aisiais atliksime variantinį triukšmo modeliavimą, kuriuo įvertinsime kiekvieną maršrutą ir jo poveikio zoną. Tuomet galėsime tikslingai keisti maršrutus ar jų naudojimo dažnį ir sumažinti triukšmo lygį mieste nepadarydami jokios negatyvios įtakos oro uosto funkcionavimui. 2018 m. pabaigoje jau įsigaliojo įpareigojimas nakties metu kilti ir leistis numatytu maršrutu, 2019 m. griežčiau reguliuoti išskridimo maršrutus norime visą parą“, – aiškina D. Čiuplys.

Trečioji triukšmo mažinimo priemonė – nuolatinė triukšmo stebėsena ir matavimas. Metų pradžioje pilnai veikti pradėjo Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistema, kuri pasitelkdama „Oro navigacijos“ turimas technines priemones leis sekti, kaip orlaiviai laikosi nurodytų reikalavimų. Su šia monitoringo sistema triukšmo valdymo kontrolę pilnai perėmė Vilniaus oro uosto specialistai. Tai reiškia, jog pats oro uostas galės atlikti triukšmo vertinimą, skundų analizę bei sudaryti triukšmo žemėlapius.

Ne viena kovos su triukšmu priemonė Vilniaus oro uoste veikti pradėjo dar 2018 m. – nakties metu buvo uždrausta orlaivius stabdyti padidinus pasipriešinimą orui ar vykdyti triukšmingų orlaivių variklių bandymus. Įsigaliojo ir reikalavimas taikyti triukšmą mažinančias procedūras kylant (angl. Noise Abatement Departure Procedures).

Dar 2017 m. penktadaliui išskridimo maršrutų buvo nustatytos nuoseklaus aukštėjimo (angl. Continuous Climb Operations) procedūros. Jas taikant orlaivio aukštėjimas vyksta nuolat, tad taip galima sumažinti triukšmo poveikio laiką ir intensyvumą.