Reorganizacija: pertvarka keturiose sostinės poliklinikose

Geresnė Vilniaus miesto sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, efektyvesnė sveikatos priežiūros įstaigų veikla, optimizuota teikiamų paslaugų apimtis ir struktūra miesto pietrytinėje ir pietvakarinėje dalyje, – tokiems pokyčiams pasirengta po to, kai kovo mėnesį miesto Taryba priėmė sprendimą pritarti kelių Vilniaus poliklinikų reorganizavimui.

Šiandien, po atliktų privalomų procedūrų, miesto Taryba galutinai patvirtino reorganizaciją: Lazdynų poliklinika prijungiama prie Karoliniškių poliklinikos, o Naujininkų poliklinika – prie Naujosios Vilnios poliklinikos, praneša sostinės savivaldybė.

Karoliniškių ir Naujosios Vilnios poliklinikos vadovai reorganizacijos tikslus ir būsimus pokyčius iš anksto aptarė su visais Lazdynų ir Naujininkų poliklinikos darbuotojais. Atlikti ir būtini pasirengimo reorganizacijai teisiniai veiksmai: parengti po reorganizavimo veiksiančių Karoliniškių  ir Naujosios Vilnios poliklinikų įstatai,  suderintos Lazdynų bei Naujininkų poliklinikų reorganizavimo sąlygas, visa informacija paskelbta žiniasklaidoje, informuoti kreditoriai.

Karoliniskiu pol

Karoliniškių poliklinika. Foto: Saulius Žiūra. 

Pacientams dėl šių reorganizacijų nesikeis nei šeimos gydytojas, nei paslaugos teikimo vieta, išskyrus tik naujai atsirandančias paslaugas. Iki šiol konkuravusios Lazdynų ir Karoliniškių poliklinikos, medicinos įstaigų vadybos specialistų vertinimu, tik laimės, iš dviejų gydymo įstaigų perėmus stipriausius, inovatyviausius sprendimus, sutelkus geriausius specialistus, o kartu ir finansus bei medicinos išteklius. 

Tuo tarpu gyventojai ir toliau šalia savo namų turės pasirinktus šeimos gydytojus, gydytojus konsultantus, laboratoriją, gydytojus odontologus, rentgenologinių tyrimų galimybę bei visus kitus specialistus. Kartu jie gaus daug naujų paslaugų, kurių iki šiol Lazdynų poliklinika dėl ribotų finansų, specialistų trūkumo, galiausiai – ribotos infrastruktūros, negalėjo pasiūlyti. Jos bus teikiamos Karoliniškių poliklinikos patalpose. Sujungus Karoliniškių ir Lazdynų poliklinikas naujos įstaigos pacientų skaičius viršys 85 tūkst. 

Planus sujungti Naujininkų ir Naujosios Vilnios poliklinikas nulėmė šių įstaigų dydis ir panašumas. Būdamos mažos, abi jos susiduria su panašiomis problemomis teikiant paslaugas gyventojams – trūksta tiek šeimos gydytojų, tiek ir antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugų, nes sunku užtikrinti visų reikiamų specialistų visą etatinį krūvį bei apskritai juos pritraukti darbui. Stringa ir šių įstaigų modernizacija, medicininės įrangos atnaujinimas.

Naujininku pol

Naujininkų poliklinika. Foto: Saulius Žiūra.

Tikimasi, kad sujungus jas į vieną juridinį asmenį (bet nekeičiant fizinės jų vietos) visos šios problemos bus išspręstos, o per tai ir pagerės paslaugų prieinamumas. Jungtinė poliklinika galės stiprinti medicininio personalo pritraukimą: aktyviai ieškoti jaunų specialistų, motyvacinėmis priemonėmis pritraukti perspektyvius gydytojus specialistus ir slaugos specialistus. 

Numatoma, kad dalis paslaugų (šeimos gydytojų, kai kurių gydytojų specialistų) būtų dubliuojama, tačiau dalis antrinio lygio specialistų teikiamų paslaugų bus koncentruojama vienoje iš teikimo vietų, kur bus sutelkta reikiama medicininė įranga. Tai leis efektyviau panaudoti abiejų įstaigų išteklius, nedubliuoti kai kurių paslaugų bei kai kurių veiklų (pvz., įsteigiant bendrą abiem įstaigoms laboratoriją, apjungiant IT infrastruktūrą bei įkuriant bendrą skambučių centrą), taip pat racionaliau naudoti ribotus finansinius išteklius. Preliminarus prisirašiusių pacientų skaičius viršytų 46 tūkst. Šiuo metu abi įstaigos jų turi maždaug po 23 tūkst.  

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

Ar pasikeis mano šeimos gydytojas? Nei šeimos gydytojas, prie kurio esate prisirašęs, nei šių paslaugų teikimo vieta dėl priežasčių, susijusių su reorganizacija, nesikeis, nebent pats pageidautumėte. 

Kaip keisis paslaugų teikimo vieta po reorganizacijos? Šeimos gydytojo, odontologijos, laboratorinių tyrimų paėmimo ir kitų pirminio lygio paslaugų teikimo vietos nesikeis. Tačiau gali keistis dalies antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugų teikimo vieta, kadangi dalis antrinio lygio specialistų teikiamų paslaugų būtų koncentruojama vienoje iš teikimo vietų, kur būtų sutelkta reikiama medicininė įranga. Kurioje iš reorganizuotos įstaigos fizinių buvimo vietų kokios paslaugos bus teikiamos, dar nėra nuspręsta. Apie visus pasikeitimus pacientai bus informuojami savo šeimos gydytojo, taip pat informaciją bus galima rasti įstaigos interneto svetainėje, skelbimų lentose. 

Ar yra patogus susisiekimas tarp jungiamų įstaigų padalinių? Tarp Karoliniškių ir Lazdynų poliklinikos yra susisiekimas viešuoju transportu, be to, numatoma, kad vyresnio amžiaus, ypač judėjimo negalią ar specialius poreikius turintys, pacientai paslaugoms (kurių nėra Lazdynų poliklinikoje) būtų atvežami į Karoliniškių polikliniką ir parvežami į Lazdynų polikliniką tolesnei šeimos gydytojo ar specialisto priežiūrai ar tiesiog į paciento gyvenamąją vietą. 

Tarp Naujininkų ir Naujosios Vilnios tiesioginio susisiekimo nėra, bet važiuoti patogu greitaisiais 3G ir 6G maršrutų autobusais, persėdant Žaliojo tilto stotelėje. Naujininkų poliklinika yra šalia Naujininkų stotelės, o Naujosios Vilnios poliklinika pasiekiama pėsčiomis nuo Genių stotelės.