Planetariumo transformacija: kaip atrodys STEAM

Vilniaus planetariumo rekonstrukcijos projektas pamažu juda į priekį – savivaldybės puslapyje paskelbti projektiniai pasiūlymai bei vizualizacijos. 

Rekonstruojamas (beje, prie projektinių siūlymų pridedamas planetariumą suprojektavusio architekto Roberto Stasėno sutikimas, kad architektas Gintaras Čaikauskas ir bendrovė „Architektūros linija” atnaujintų planetariumo pastatą ir pritaikytų jį šiuolaikiniams poreikiams) kultūros paskirties pastatas (planetariumas) į mokslo paskirties pastatą - STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų – atviros prieigos centrą mokiniams. Rekonstruotose patalpose numatomos 8 laboratorijos skirtingoms mokslų ir technologijų šakoms, edukacinėms, eksperimentinėms ir meninėms veikloms.

Pastatas išlaikomas vientisos stačiakampio bei pakabintos sferos tūrių kompozicijos. Esančio pastato fasadai rekonstruojami apšiltinant iš išorės, išlaikant esminę architektūros raišką. Apdailai naudojamas kokybiškas, šviesios spalvos struktūrinis tinkas.

pl1

Būsimasis STEAM pastatas. Projekto vizualizacija.

Pagrindinis fasadas, siekiant atskleisti ir pabrėžti naująją objekto paskirtį, padengiamas specialiu ažūriniu dekoratyviniu tinkleliu. Už jo montuojami LED taškiniai šviestuvai, kurių kompozicinis išdėstymas atitinka pagrindinius žvaigždynus. Greta pastato esančios dekoratyvinės kolonos atnaujinamos, jų išryškinimui įrengiamas apšvietimas.

Šalutinio fasado (į Konstitucijos pr.) viršutinė altitudė koreguojama minimaliai - pagal poreikį kokybiškai apšiltinti pastatą ir kompoziciškai lygiuojamas (praplatinamas) darnoje su likusiais tūrio priklausiniais talpinant plečiamoje dalyje technines patalpas.

pl2

Būsimasis STEAM pastatas. Projekto vizualizacija.

Išoriniai ryšiai su pastatu yra nekeičiami. Projektuojamo statinio patalpų funkcinio ryšio sprendiniai parenkami pagal numatomą statinio paskirtį, higienos normų, gaisrinės saugos taisykles.

Pirmo aukšto patalpos nuo pagrindinio įėjimo formuojamos taip, kad vestų lankytoją link pagrindinių laiptinių, lifto vestibiulio, per kuriuos pasisikirstoma į kitas mokslo bei administracines erdves horizontaliai ir vertikaliai.

pl3

Būsimasis STEAM pastatas. Projekto vizualizacija.

Pastato rūsyje numatomos techninės bei įvadų patalpos, atitinkamai aptarnaujamos tolimiausioje nuo pagrindinio įėjimo pastato dalyje. Trečias aukštas skirtas techninėms patalpoms. Pastarasis skirtas ir atitinkamai plečiamas su tikslu maksimaliai apsaugoti aplinką nuo būsimos inžinerinės įrangos fizinio bei vaizdinio triukšmo centrinėje miesto dalyje, tačiau išlaikant darnią rekonstruojamo pastato kompoziciją.

Visi pastatų komplekso įėjimai ir praėjimai, nuolydžiai, peraukštėjimai, liftai pritaikyti bekliūčiam žmonių su negalia judėjimui. Durų valdymo automatika bei mechanizmai išdėstomi 1,2m nuo žemės paviršiaus. Slenksčiai ties įėjimu įrengiami ne aukštesni kaip 20 mm. Durys pastato viduje numatomi be slenksčių. Priepagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai turi būti įgilinti taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi ir kt.

pl4

Būsimasis STEAM pastatas. Projekto vizualizacija.

Liftai / keltuvai suprojektuoti taip, kad žmonės su fizine negalia, regėjimo ir klausos sutrikimais galėtų suvokti, kada lifto kabina sustoja laiptų aikštelėje. Liftai yra numatyti su Brailio rašto mygtukais.

Atsižvelgiant į Vilniaus Universiteto Jungtinės veiklos sutartį su Vilniaus savivaldybe, esameme sklype parkavimo vietų nenumatoma.