Kalnų parko pašonėje - įspūdingas studentų miestelis

Studentų miestelis pačiame Vilniaus centre, Kalnų parko pašonėje – štai toks projektas netrukus gali virsti realybe.

Savivaldybės puslapyje paskelbti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projektiniai pasiūlymai byloja apie išties įspūdingas būsimas statybas, vyksiančias daugiau nei pusketvirto hektaro ploto sklype Olandų gatvėje (adresas – Olandų g.21A) – ten, kur paskutiniu metu veikė Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius, o dar seniau ten buvo karinio miestelio teritorija. 

Pietinėje dalyje teritorijos riba sutampa su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato riba. Vakaruose – Olandų plentas, šiaurėje ir šiaurės rytuose sklypas ribojasi su M.K. Čiurlionio menų mokyklos teritorija ir B. Dvariono muzikos mokykla. 

Miestelyje planuojama pastatyti visą virtinę pastatų - Teatro ir Kino fakultetą, mažąjį salių bloką, Muzikos fakultetą, bendrąjį teorinį bloką ir administraciją, biblioteką, didįjį salių bloką, 160 vietų bendrabutį, o taip pat restauruoti buvusią koplytėlę, paverčiant ją kamerine sale. 

Bendras pastatų komplekso plotas – 24265 kvadratiniai metrai.

3mt copy

 Būsimasis LMTA miestelis. Projekto vizualizacija.

Teatro ir kino fakulteto pastatas projektuojamas trijų aukštų: pirmame, įėjimo, aukšte projektuojamos patalpos, kuriose numatomi lankytojų srautai: kino teatras, Black box teatro salė su aptarnaujančiomis patalpomis, didžioji šokio auditorija. Taip pat numatomos patalpos, skirtos aptarnauti tiek renginių lankytojus, tiek studentus: rūbinė, san. mazgai, kavinės zona, vestibiulis, info boksas. Antrame aukšte numatomos šokio ir judesio auditorijos su persirengimo kambariais ir san. mazgais bei dekanatas. Viršutinis aukštas skiriamas vaidybos auditorijoms. Dvi vaidybos auditorijos numatomos tiesiogiai su šiuo aukštu sujungtame Mažojo salių bloko tūryje. 

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, kad po pietiniu pastato galu numatomas rūsys, skirtas bendram sandėliavimui. Visus aukštus jungia krovininis ir keleivinis liftai. Iš pirmojo aukšto numatyta šilta jungtis per mažąjį salių bloką su bendruoju teoriniu bloku, rūsyje požeminiu tuneliu pastatas sujungiamas su Muzikos fakultetu ir greta jo esančiu dengtu techniniu kiemu.

1ma

Būsimasis LMTA miestelis. Projekto vizualizacija.

Mažasis salių blokas. Šis tūris – aukščiausias ir uždariausias iš visų projektuojamų statinių. Trimis aukštais pastate dėstomos su kinu ir filmavimu susijusios patalpos: cokoliniame aukšte projektuojamas kino teatras garso suvedimui bei vaizdo ir garso montažinių grupė kartu su filmavimo studijos sandėliu. Šios patalpos tiesiogiai pasiekiamos ir iš TKF pirmo aukšto vestibiulio bei bendrojo teorinio bloko pirmojo aukšto. Į pirmąjį pastato aukštą patenkama tiesiai iš studentų kiemo viršutinės terasos bei pagalbiniais laiptais iš montažinių zonos. Čia numatoma per du aukštus iškylanti filmavimo studija ir ją aptarnaujančios patalpos, dėstomos su antresolėmis. Viršutiniame aukšte, virš pagalbinių studijos patalpų, dėstomos dvi vaidybos auditorijos, tiesiogiai pasiekiamos tik iš TKF viršutinio aukšto. Viršutinėje pastato dalyje numatomos techninės patalpos. Šiaurės vakarinėje pastato pusėje pirmo jo aukšto lygyje numatytas privažiavimas krovininiam transportui su dengta iškrovimo rampa, kuri su sandelio patalpomis susieta krovininiu keltuvu.

Bendrasis teorinis blokas. Šiame tūryje patalpos dėstomos apie vidinį kiemą. Vidinis kiemas leidžia sumažinti patalpų į triukšmingos ir užterštos Olandų gatvės pusę. Pirmame pastato aukšte numatomas pagrindinis viso miestelio vestibiulis su info boksu, valgykla, konsultacinėmis ir projektinėms veikloms skirtomis patalpomis bei studntų atstovybe. Kiek atokiau vestibiulio, požeminėje šio aukšto dalyje, projektuojamos archyvo, muziejaus archyvo, leidybos centro patalpos bei dėstytojų kabinetai. Iš pagrindinio vestibiulio keleiviniu liftu bei atvirais laiptais pakylama į bendrųjų teorinių auditorijų aukštą. Į šį aukštą taip pat tiesiogiai patenkama iš Muzikos fakulteto antrojo aukšto. Trečiame, viršutiniame, pastato aukšte dėstoma LMTA administracija.

2mt

Būsimasis LMTA miestelis. Projekto vizualizacija.

Muzikos fakultetas. Didelis skaičius skirtingo dydžio auditorijų neišsitenka ties kiemo fasadais, todėl yra dėstomos trimis aukštais aplink tris nedengtus vidinius kiemelius. Tolimiausią kiemelį supa bei prie Olandų gatvės fasado glaudžiasi vien saviruošos auditorijos su poilsio zonomis. Pastato rūsyje numatoma vieta triukšmingiausioms auditorijoms bei aptarnavimo patalpoms – derintojų patalpoms, dirbtuvėms. Visus keturis aukštus jungia krovininis bei keleivinis liftai bei dvi laiptinės. Iš visų aukštų tiesiogiai patenkama ir į Didžiąjame Salių bloke esančias patalpas.

Salių blokas. Salių bloko pagrindinis įėjimas ir vestibiulis orientuojami kalno kryptimi. Vestibiulio erdvę formuoja išsikišančių salių tūriai, jo fasadas į kalnų parko pusę paliekas maksimaliai skidrus – tiek užtikrinant vizualinį vidaus erdvių ryšį su žaliais šlaitais, tiek išeksponuojant erdves Olandų gatve besileidžiantiems. Projektuojamos teatro, koncertų ir kamerinė salės. Dvi didžiųjų salių scenos, jas aptarnaujančios patalpos ir dekoracijų sandėlys numatomas tame pačiame lygyje. Kamerinė salė su aptarnaujančiomis patalpomis pakeliama į kavinės (antro muzikos fakulteto aukšto) lygį. Salių sandėlius ir po jais esančią pristatymo rampą (pasiekiamą iš dengto techninio kiemo) jungia stambiagabaritis krovininis keltuvas bei pagalbiniai laiptai. Salių užkulsiai jungiasi su muzikos fakulteto koridoriais, taigi, prireikus, dalis MF auditorijų gali būti naudojamos kaip persirengimo ar pasirengimo pasirodymams patalpos. Vestibiulyje numatoma laikina zona leidinių pardavimui, 400 vietų rūbinė, gali būti rengiamos ekspozicijos.

Biblioteka. Biblioteka projektuojama kaip dviejų aukštų statinys su rūsiu. Bibliotekos aukštis parenkamas toks, kad iš studentų kiemo neužstotų gretimų kalvų siluetų. Per abu aukštus dalinamos tiek archyvo, tiek skaityklų su atviromis knygų lentynomis erdvės, sukuriant galimybę įvairiai dalinti erdvę skirtingiems bibliotekos skyriams ar juos apjungti. Pastato rūsyje numatomos folkloro archyvo bei pagalbinės patalpos, lankytojų rūbinė. Visus tris aukštus jungia keleivinis liftas bei dvi evakuacinės laiptinės.

Bendrabutis. Išnaudojant reljefą, pastatas projektuojamas penkių aukštų su cokoliniu aukštu. Pirmame aukšte atskiriamos dvi zonos: dėstytojų viešbučio kambariai su bendra zona bei patekimas į studentų viešbutį su aptarnaujančiomis patalpomis. Visi 150 studentų kambarių numatomi 1-5 aukštuose, po 30 dviviečių kambarių aukšte. Dviems kambariams projektuojamas vienas san. mazgas su tualetu, praustuvu ir dušo kabina. Kiekviename aukšte numatoma erdvė virtuvei bei poilsio zonai.