Katalikiškieji Pašilaičiai: šalia krikščioniško darželio-mokyklos iškils ir bažnyčia

Katalikiškasis Pašilaičių kompleksas pildosi – šalia Medeinos g.14 jau veikiančio (ir, tiesą sakant, pukiai atrodančio) katališko darželio-mokyklos, iškils ir bažnyčia. Jos vizualizacijos, sukurtos architketų studijų „BALT-A" ir „2L Architects”, visuomenei buvo pristatytos Šv. Jono Pauliaus parapijos paskyroje feisbuke ir kaip mat išsiplatino tikinčiųjų paskyrose.

„Mąstydami apie šių namų koncepciją, troškome, kad jie būtų atviri visiems ir tas atvirumas atsispindėtų architektūrinėje išraiškoje. Tokiu būdų atskleidėme ir mūsų parapijos misiją, įkvėptą šv. Jono Pauliaus II Vilniuje ištartų žodžių: „Atverkime duris Kristui!", rašoma parapijos paskyroje feisbuke. - Viso komplekso pagrindinė ašis yra aukštai iškilęs Kryžius, primenantis mums popiežiaus ferulą (popiežiaus pastoralą, kryžiaus formos ganytojišką lazdą), o bažnyčios pastatas panašus į vyskupo mitrą (vyskupo liturginį galvos apdangalą, kuris simbolizuoja jam pavestos tarnystės galias Bažnyčioje). Visas pastatas tarsi remiasi į Kryžių ir parodo, kad visame kame Kristus yra mūsų pamatas ir atrama.

bazn1

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Kita vertus, pats bažnyčios pastatas atrodo tarsi laivas - Bažnyčios simbolis, kurio stiebas yra Kryžius, o stiklo sienos, tarsi išpūstos burės, primena Šventosios Dvasios dvelksmo svarbą visame Bažnyčios veikime. Pats bažnyčios pastatas atrodo tarsi pakeltas nuo žemės ir ragina prisiminti, kad šiame laive - Bažnyčioje - esame pakylėjami link Dangaus, link Dievo Artumo. Čia įvyksta žmogaus ir Dievo susitikimas, čia prasideda žemiškų ir dangiškų dalykų sintezė.

bazn2

  Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Visą šv. Jono Pauliaus II bažnyčios ir Sielovados centro pastatą kerta servitutinis miesto takas, kuriuo praeina įvairių tikėjimų ir pažiūrų žmonės. Šis praėjimas - vartai, tarsi skatina pamąstyti apie tai, kad Kristus atėjo ne pas išrinktuosius, o pas visus žmones, kad Jo kvietimas žengti į dangiškojo Tėvo namus yra skirtas ne tik Išrinktajai tautai, bet viso pasaulio žmonėms. Svarbus čia mūsų laisvas atliepas į šį kvietimą...

bazn3

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Sielovados centro pastatas tarsi apglėbia natūraliai susiklosčiusią aikštę, kurioje įrengtas amfiteatras ragina praeivius stabtelti, prisėsti ir pailsėti Kryžiaus artumoje. Tuo pačiu šioje erdvėje vykstantys lauko renginiai leis patirti bendruomenės gyvybingumą visiems praeinantiems žmonėms.

Atvirumo įspūdis kuriamas ir pastato viduje - stiklo sienos ir langai tarsi susieja Sielovados centrą su aplinkinėmis erdvėmis, taip liudijant, kad jis tarnauja aplinkinių žmonių reikmėms, visiems praeiviams ir pakeleiviams.

  

Kryžius ir visas šventovės kompleksas pilkų daugiabučių fone išsiskiria savo baltumu, tuo mums bylodamas, kad nepaisant mūsų netobulumų visi esame pašaukti į šventumą, kad Dievo Šviesa nuolat spindi ar gali spindėti mūsų neretai pilkoje kasdienybėje.

bazn8

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Šio šv. Jono Pauliaus II Sielovados centro vizijoje ir bažnyčia, ir bendruomenės reikmėms tarnaujančios patalpos yra įrengtos po vienu stogu. Viena vertus, kad būtų patogiau, kad išėję iš pamaldų stabteltume, išgertume kavos ar pabendrautume su kaimynais, kad parsineštume namo knygą, plečiančią mūsų akiratį, kad susipažintume su parapijos bendruomenės veiklomis, kad megztųsi bendrystės ryšiai... Kita vertus, kad prisimintume, jog Bažnyčia neturi būti atskirta nuo mūsų kasdienybės, kad Ji yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis.

bazn4

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Trokštame, kad po šiuo stogu būtų įkurtos įvairios tikinčiųjų (ir ne tik) bendruomenės reikmėms pasitarnaujančios erdvės:

- šv. Jono Pauliaus II vardo bažnyčia;

- popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje įamžinimo muziejus;

- susitikimų ir mokymų erdvės, diskusijų klubas;

- „Caritas“ ir socialinės pagalbos centras;

- vargstančiųjų valgyklėlė;

  

- Evangelizacijos ir katalikiškų medijų centras;

- Liturgijos ir šlovinimo mokykla;

- kultūros renginių ir krikščioniško teatro salė;

- parodų erdvės;

- krikščioniškos literatūros biblioteka;

- vaikų dienos centras;

- jaunimo, šeimų ir senjorų klubai;

- bendrystės kavinukė - skaitykla;

- žaidimų ir sporto, laisvalaikio ir poilsio erdvės;

- gedėjimo ir atsisveikinimo erdvės;

- asmeninių rekolekcijų ir dvasinio palydėjimo namai;

- klebonija - šv. Pilypo Nerio oratorijos namai;

- ūkinės ir kitos bendruomenės reikmėms tarnaujančios patalpos.

Tačiau svarbiausia ne erdvės ir patalpos, o gyva bendruomenė, kuri gyventų ir perduotų šv. Jono Pauliaus II mokymą ne tik žodžiais ar viešais renginiais, bet ir savo gyvenimo liudijimu.

Ir visą tai turėtų tarnauti ne tik šios parapijos tikintiesiems, ne tik Pašilaičių bei Avižienių seniūnijų gyventojams, bet ir visam Vilniaus miestui, kaip šventojo Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje įamžinimo ženklas, kaip jo misijos tęstinumas šiais laikais ir šiame krašte.

bazn5

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Gyva ir atvira krikščioniška bendruomenė Vilniaus mieste, turbūt ir būtų geriausias šio šventojo išlikęs pėdsakas mūsų miesto gatvėse.

bazn6

 Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.

Šalia šventovės pagrindinio lankytojų srautų tako atsiras memorialas su pravertomis durimis ir šv. Jono Pauliaus II skulptūra, tarsi raginančią atverti duris Kristui. Ant šių durų bus įrašyti pagrindiniai šventovės mecenatai ir fondai, rėmėjai ir aukotojai, svariai prisidėję prie šios šventovės durų atvėrimo mums visiems.

bazn7

  Būsimoji bažnyčia ir sielovados namai Pašilaičiuose. Projekto vizualizacija.