Neries krantinė: vėl pajudėjo Žygimantų gatvės NT projektas

Jau kelerius metus po architektų dirbtuves ir architektų tarybos posėdžius klaidžiojantis Žygimantų g.13 rekonstrukcijos pakoreguotas projektas vėl nugulė į savivaldybės puslapį, viešinamų projektinių pasiūlymų dalį. Galbūt šį kartą bus pasiekta finišo tiesioji? 

Projektiniuose pasiūlymuose rašoma, jog rekonstruojamas esamas administracinės paskirties pastatas, keičiama pastato paskirtis iš administracinės į gyvenamąją. Numatoma rekonstrukcija – pastatą formuojant iš dviejų korpusų – perimetrinio užstatymo prie Žygimantų g. korpuso „A“ – gyvenamosios paskirties, bei esamo administracinės paskirties pastato kvartalo viduje korpuso „B“ – viešbučių paskirties (svečių namai), kurie tarpusavyje sujungiami požemine 2 metrų pločio jungtimi, kurioje projektuojamas techninis, inžinerinių komunikacijų koridorius, pastato inžinerinių tinklų aptarnavimo patalpos. Požeminės jungties vieta bus koreguojama techninio projekto metu, atsiželgus į atliktus archeologinius tyrimus.

zyg1

 Žygimantų g.13. Projekto vizualizacija.

Rekonstruojamo pastato korpusas A rekonstrukcijos metu planuojamas kaip gyvenamasis korpusas „A“ Žygimantų gatvės išklotinėje, pratęsiant XIX amž. pabaigoje pradėtą krantinės užstatymą respektabiliais gyvenamaisiais namais. Pastato užstatymo linija tapatinama su sklypo riba iš Žygimantų gatvės, formuojant perimetrinį gatvės užstatymą. Pastato aukštis kintantis, išsaugant saugomą panoraminį vaizdą - pastato stogo kontūro kreivė išklotinėje ties projektuojamu pastatu Žygimantų g. leidžia atidengti Senamiesčio bokštus– Misionierių bažnyčios, Katedros varpinės.

 

 

Rekonstruojamos „A“ dalies pastato aukštingumas – 4 aukštai su mansarda. Pastato aukštis – apie 21 m. aukščiausioje stogo kreivės dalyje. Pastato korpusas „A“ yra skirtas gyvenamajai paskirčiai, suprojektuota – 10vnt. butų. Komercinei arba aptarnavimo funkcijai galima naudoti pirmojo aukšto dvi atskiras patalpas (viso 154 kv.m.), turinčias atskirus patekimus iš lauko.

zyg2

Žygimantų g.13. Projekto vizualizacija.

Projektuojama laiptinė ir liftas užtikrinantys vertikalius ryšius. Inžinerinės komunikacijos - įvadai į butus, apskaitos skydai, išdėstomi aukštų bendruosiuose holuose. Esamų Žygimantų gatvės pastatų fasadai inspiruoja korpuso „A“ aukštų vertikalių langų ritmu minimaliai akcentuoti pirmojo aukšto dalį, santūriai reaguojant jį istoristinius kaimyninių fasadų sprendinius, viršutinių aukštų langai išdėstomi reguliariai. Stogo apdaila pritaikoma pagal formą, kuri organiškai išsaugo saugomą panoramą. Numatoma pilkos spalvos stogo danga. Projektuojami lengvi, plieno konstrukcijos balkonai. Rekonstruojamo pastato korpusas B rekonstrukcijos metu planuojama keisti kvartalo viduje esančio pastato (korpusas „B“) paskirtį iš administracinės į gyvenamąją, pritaikant dalį patalpų ir keičiant jų paskirtį į viešbučio.

 

 

„B“ korpuso aukštingumas išlieka esamas – cokolinis aukštas, trys aukštai ir mansarda. Pastato korpusas „B“ yra skirtas komercinei paskirčiai – svečių namams, suprojektuota 21vnt. numerių. Pastatas pritaikomas svečių namų poreikiams, planinė struktūra kinta nežymiai, viduje laikančios sienos negriaunamos. Rekonstrukcijos korpuso „B“ fasadiniai sprendiniai nepakis, prisitaikoma prie esamos situacijos, numatyta tinklo apdaila, langų pakeitimas, stogo kontūras ir aukštis nekinta, siekiama prisitaikyti prie esamos situacijos.

zyg3

 Žygimantų g.13. Projekto vizualizacija.

Projektiniuose pasiūlymuose taip pat pateikiama ir šiek tiek istorijos, remiantis A.Racevičienės ir I.Baliulytės 2008 metais parašytu darbu „Žygimantų g. 12, 13 Vilniuje istorinės raidos analizė”.

 

Vilniaus senamiesčio 1-ojo kvartalo užstatymas prasidėjo dar XV a. Didelė dalis teritorijos priklausė Radvilų jurisdikai. XVIII a. pirmoje pusėje susiformavusi Vilniaus gatvės trasa pietinėje upės pusėje. Nuo tilto link miesto centro vedė dabartinės Tilto gatvės kryptis ir palei krantą kelią trumpino dar vienas takas, vėliau virtęs vidiniu kvartalo skersgatviu, vadintu Kiaulių (vėliau Boguslavskij) vardu. Fiurstenhofo plane nagrinėjamoje teritorijoje matoma tanki sklypų eilė, kadangi pakrantėje buvusių valdų savininkų verslai buvo susiję su sielininkyste. Pirminis Neries pakrantės reljefas ties Žygimantų gatve per paskutinius du šimtus metų smarkiai pakito, tai matyti ir iš geologinių tyrimų. Matyt aukštesnio kranto būta ir ties nagrinėjama teritorija.

zyg4

Žygimantų g.13. Projekto vizualizacija.

Patvirtinus 1817 m. Vilniaus vystymo planą, buvo numatyta nutiesti bulvarą palei Neries upę nuo Žaliojo tilto iki arsenalo, sukuriant reprezentacinio mūrinio užstatymo, pagrindiniais fasadais į upę, zoną. Bulvaro tiesimas užtruko iki XIX a. vidurio, kadangi reikėjo nugriauti nemaža namų ir lūšnų, esančių prie upės. Bulvarą buvo numatyta tiesti 12 sieksnių (apie 26 m) pločio. XIX a. antroje pusėje Europos miestų statybos pavyzdžiu pradėtas formuoti ištisinis krantinės užstatymas. Tai buvo reprezentaciniai turtingų žmonių pastatai su prabangiais tam metui butais: Žygimantų g. 1/8 (K.Tiškevičienės), Žygimantų g. 3 (I.Karabinovičiaus, J.Tiškevičiaus), Žygimantų g. 4 (A.Demjanovič), Žygimantų g. 9 (I.Perčevskio), Žygimantų g. 10 (I.Šumano), Žygimantų g. 11 (J.Tiškevičiaus). Pastatus projektavo garsūs to meto architektai. Iki pat Antrojo Pasaulinio karo buv. posesijos 779 užstatymas išliko toks kaip susiformavo XIX a. antroje pusėje, nors krantinė labai sparčiai buvo užstatoma dideliais gyvenamaisiais namais.

1951 m. Miesto statybos projektavimo institute buvo parengtas dabartinio Žaliojo tilto aplinkinių gatvių rekonstrukcijos projektas; vykdant šį projektą buvo žymiai pakeltas gatvės žemės lygis. Akivaizdu, kad sklypų Žygimantų g. 12, 12a ir 13 užstatymo raidą sąlygojo ir finansinė savininkų būklė bei ankstyvas mūrinis 780 posesijos užstatymas, kuris neišliko iki mūsų laikų.