Senasis Pilaitės kelias: atsiras ir prekybos pastatas, ir jungtis su prospektu

Senosios Pilaitės kelias, šalia kurio yra įsikūrusios ne tik autodirbtuvės, įvairios nedidelės įmonės, bet ir garsieji Pilaitės vandens ir vėjo malūnai, ruošiasi naujam gyvybingumo pliūpsniui. 

Savivaldybės puslapyje paskelbti keli projektai, liudijantys apie čia planuojamus darbus – Senojo Pilaitės kelio ir Pilaitės prospekto jungtį bei kol kas neįvardijamo ženklo preybinės paskirties pastato projektavimą. Jis turėtų iškilti pirmoju Senojo Pilaitės kelio numeriu pažymėtame sklype. Projekto statytoju nurodoma bendrovė „P1 LT“.

pil1

Būsimasis prekybos centras Senosios Pilaitės kelyje. Projekto vizualizacija.

Projektiniuose siūlymuose rašoma, kad pastatas bus vieno aukšto su antresole, 1976 kv.m. bendro ploto (prekybinis plotas 1012 kv.m., sandėliavimo plotas 271 kv.m., administracinis plotas – 539,9 kv.m, pagalbinis plotas – 153 kv.m). 

 

Sklype numatomos dvi automobilių stovėjimo aikštelės. Pirmoji aikštelė numatoma palei pagrindinį pastato fasadą šiaurės rytų pusėje, aikštelėje suprojektuotos 28 vietos, 2 iš jų numatoma pritaikyti žmonėms su negalia. Kita aikštelė galinėje pastato pusėje, pietvakariuose, joje suprojektuotos 23 stovėjimo vietos, dvi iš jų skirtos elektros automobilių įkrovimui. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu ir rekomendacijomis, dviračių vietų skaičius didinamas 10-iai procentų darbuotojų. Pastate numatomos 30 darbo vietų, taigi iš viso sklype projektuojama 13 dviračių stovėjimo vietų. Projektuojamos dvi pėsčiųjų ir dviračių jungtys palei Pilaitės prospektą. 

pil2

Būsimasis prekybos centras Senosios Pilaitės kelyje. Projekto vizualizacija.

Šalia būsimo prekybinės paskirties pastato planuojama ir jungtis su Pilaitės prospektu. Gatvės atkarpa projektuojama pagal D kategorijos reikalavimus – 5,5 m pločio asfalto danga, su vienšlaičiu 2,5% nuolydžiu. Gatvė įrėminta kelio bortais, dešinėje gatvės pusėje projektuojamas 0,5 m pločio techninis šaligatvis, kairėje gatvės pusėje 2,0 m pločio skiriamoji (žalioji) juosta, toliau 1,5 m pločio plytelių šaligatvis, su 1,5% skersiniu nuolydžiu.

pil3

Būsimasis prekybos centras Senosios Pilaitės kelyje. Projekto vizualizacija.

Nuo Senosios Pilaitės kelio sankryžos su Pilaitės prospektų link Pilaitės mikrorajono, šalia Pilaitės prospekto projektuojamas 1,5 m pločio plytelių šaligatvis ir 3,0 pločio raudono asfalto dangos dviračių takas. Pilaitės prospekte projektuojama lėtėjimo-greitėjimo juostos, sujungiant greitėjimo juostą su viešojo transporto eismo juosta. Senosios Pilaitės kelyje projektuojama perspektyvinio viešojo transporto sustojimo perkėlimas.