Lukiškių fontano detektyvas: užterštas ar ne?

Paskutinė liepos mėnesio diena nors ir vėsoka, tačiau kai kuriuose miesto kabinetuose – karšta. Mat vėl po padidinamuoju stiklu atsidūrė Lukiškių aikštė – šį kartą jau ne paplūdimys, o šalia esantis fontanas. 

Visų pirma savo pranešimą, bylojantį apie Lukiškių fontano bėdas, ištransliavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pateikiame šį pranešimą savo skaitytojams. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamentas nustatė, kad Lukiškių aikštėje įrengto interaktyvaus fontano vanduo užterštas fekaliniais mikroorganizmais. 

Pati savivaldybė organizavo laboratorinį vandens ištyrimą ir šiuos tyrimo rezultatus, NVSC reikalavimu, pateikė saugos įvertinimui. Tyrimais nustatyta, kad fontano vandenyje žarninių lazdelių (E.coli)  koncentracija siekia 140 kolonijas sudarančių vienetų (KSV)/100 ml vandens, o žarninių enterokokų koncentracija – 91 KSV/100 ml vandens. Kadangi kitų svarbių mikroorganizmų nebuvo ieškota, todėl NVSC Vilniaus departamentas šiandien pradėjo platų Vilniaus mieste įrengtų fontanų vandens kokybės tyrimą.

Kadangi Lukiškių fontano vandenyje rasta fekalinių mikroorganizmų, darytina prielaida, kad šio fontano vanduo nėra tinkamai prižiūrimas. NVSC Vilniaus departamentas rekomendavo nedelsiant nutraukti Lukiškių aikštėje esančio fontano eksploatavimą ir imtis veiksmų fontano vandens mikrobiologinei taršai panaikinti: išvalyti ir išdezinfekuoti visa filtracijos sistemą, rezervuarą ir kitas talpyklas, vandens purkštukus, po to atlikti fontano vandens tyrimus žarninių lazdelių (E.coli), auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa), legionelių (Legionella spp.), liamblijų cistų (Giardia spp.), kriptosporidijų cistų (Cryptosporidium spp.), helmintų kiaušinėlių, koliforminių bakterijų bendram skaičiui nustatyti.

Lukiškių aikštėje įrengtą fontaną Vilniaus savivaldybė pristato, kaip interaktyvųjį fontaną. Tokie fontanai dar vadinami šlapiomis žaidimų aikštelėmis, kuriose karštomis vasaros dienomis gausu žaidžiančių vaikų. NVSC Vilniaus departamentui susirūpinimą kelia tai, kad netinkamai prižiūrimi šios rūšies įrenginiai gali kelti riziką visuomenės sveikatai, nes vandens purškimo metu susidaro aerozoliai, kurie gali būti įkvėpti, tai gali sukelti legioneliozę. Iš aplinkos ar nuo žmonių kūnų į cirkuliacinę vandens sistemą gali patekti mikroorganizmai ir daugintis iki pavojingų koncentracijų, o po to toks užterštas vanduo ir vėl purškiamas į aplinką. 

Pažymėtina, kad pasaulyje yra fiksuoti užkrečiamųjų ligų (legioneliozės, gastroenteritų, kriptosporidiozės, Denge karštinės) protrūkiai, susiję su interaktyviais fontanais. Visų šių protrūkių priežastimi buvo netinkama fontanų vandens priežiūra.
NVSC Vilniaus departamentas paprašė Vilniaus miesto savivaldybės iki rugpjūčio 5 d. pateikti Lukiškių aikštėje įrengto fontano įrengimo projektinę dokumentaciją, fontano vandens priežiūros technologinį aprašymą, nurodant vandens priežiūrai naudojamas chemines medžiagas, pridedant jų saugos duomenų lapus. Susipažinęs su pateikta informacija ir ją įvertinęs, NVSC Vilniaus departamentas pateiks rekomendacijas dėl tolimesnio saugaus fontano eksploatavimo. 
NVSC Vilniaus departamentas rekomenduoja gyventojams šiuo metu būti atsargiems ir palaukti tolimesnių rekomendacijų dėl saugaus fontano naudojimo. 

fontanas

Lukiškių fontanas. Foto: Julius Baliutavičius/1323.lt

Po kurio laiko savivaldybės įmonė „Grinda“ savo paskyroje feisbuke pateikė savąją versiją apie užterštą fontano vandenį. Vėlgi, pateikiame ir „Grindos“ paaiškinimą. 

Pastaruoju metu kyla nemažai klausimų dėl galimos Lukiškių a. fontano taršos, todėl turime patikslinti kelis dalykus:

1. Fontanų vandens kokybė nėra reglamentuojama.

2. Vilniaus Lukiškių aikštėje įrengta instaliacija pliažo tema, todėl čia – kaip ir kituose viešuosiuose paplūdimiuose – reguliariai atliekami vandens kokybės tyrimai pagal maudyklų vandens kokybę reglamentuojančią Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Šios normos 18 p. nustato tokius maudyklų vandens kokybės mikrobiologinius parametrus:

 1. Mikrobiologiniai parametrai:
  - Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip 100
  - Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip 1000
 2. 3. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinio tyrimo protokole Nr. MA-K 249 (MA 6650)/2020 fiksuojami tokie Lukiškių a. fontano mėginių mikrobiologiniai parametrai:
 3. a. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml – 91
  b. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml – 140.
  Iš to seka, kad Lukiškių a. fontano vanduo atitinka Lietuvos higienos normą, nustatytą maudyklų vandens kokybei. Išplėstiniai mikrobiologiniai tyrimai nėra privalomi paplūdimių vandeniui nei pagal Lietuvos, nei pagal Europines teisės normas.

Lukiškių aikštėje taip pat atliekamas ir smėlio kokybės tyrimas (pagal paplūdimių smėliui taikomus kriterijus).